Suvi-Sadetta Kaarakainen

Suvi-Sadetta Kaarakainen

Tarjoan Finnish Wellbeing -yhteisön kautta kokonaisvaltaista työhyvinvointia tukevia digitaalisen hyvinvoinnin koulutuksia sekä hyvinvointitutkimuksia työyhteisöille ja organisaatioille. Lisäksi tarjoan tutkimus- ja palvelumuotoilupalveluita erityisesti hyvinvointialan toimijoille.

Digitaalisen hyvinvoinnin osalta asiantuntijuuteni perustuu tekemääni monitieteiseen tutkimukseen. Olen tutkinut muun muassa digitalisaation historiaa, opetuksen ja koulutuksen digitalisaatiota, digitaalista osaamista ja eriarvoisuutta, työelämän digitalisoitumista sekä nuorten ja äitien digitaalisia käyttökulttuureita. Näkökulmat ovat olleet niin ihmisten kokemuksissa, toimijuudessa ja sosiaalisissa suhteissa kuin yhteiskunnallisissa ja kullttuurisissa rakenteissa ja merkityksissäkin. Kaikilla näillä tasoilla myös digitaalinen hyvinvointi rakentuu. 

Tutkimuspalveluiden avulla haluan auttaa asiakkaitani kehittämään omia palveluijaan tai työyhteisön/organisaation hyvinvointia. Hyvinvointitutkimuksen avulla löydetään työyhteisöjen kipupisteet, hyvinvoinnin lähteet ja etsitään ratkaisuja hyvinvoinnin pitkän tähtäimen kehittämiseksi. Palveluiden kehittämisessä esimerkiksi asiakasymmärryksen tai laajemman markkinatutkimuksen avulla toiminta saadaan vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin, jolloin saavutetaan myös kilpailuetua. Tarjoan myös sparrausta tulosten konkreettisessa hyödyntämisessä – esimerkiksi oikeiden palvelumuotoilun työkalujen löytämisessä tai toteutan yhdessä asiakkaan kanssa palvelun muotoiluprojektin alusta loppuun.

Siirryin juuri yliopistomaailmasta täyspäiväiseksi tutkimus-, muotoilu ja koulutuspalveluja tarjoavaksi yrittäjäksi, koska haluan tutkitun tiedon avulla vaikuttaa paitsi yhteiskunnallisiin asioihin, myös ihmisten hyvinvointiin. Se, että tutkimuksen kautta voi kehittää asioita konkreettisesti ja tehdä maailmasta paremman – vaikka sitten työyhteisö tai palvelu kerrallaan – on loputtoman inspiroivaa ja antoisaa. En kuitenkaan halua sulkea pois mahdollisuutta vielä joskus palata myös yliopistomaailmaan, akateemisella tutkimuksella on ensisijaisen tärkeä paikka yhteiskunnassamme ja koko maailmassa. 

Suhtaudun elämään ja ihmisiin välillä malttamattomankin uteliaasti ja analysoin asioita taukoamatta myös työn ulkopuolella. Kun mieli kaipaa tyhjennystä uppoudun tosi-tv:n (suosikkini tällä hetkellä on Suuri keramiikkakisa!) tai brittiläistä historiaa käsittelevien sarjojen pariin. Aloitin laitesukelluksen pari vuotta sitten ja vedenalainen maailma on myös mitä parasta rentoutumista ja ajatusten nollaamista.