Palvelut

Palvelut kuluttajille ja yrityksille

Tarkastelemme kokonaisvaltaista hyvinvointia ja palautumista useasta eri aspektista: Liike, ravinto, lepo, aistit, henkisyys, ympäristö ja yhteisöllisyys. Finnish Wellbeing sivustolta löydät kestävän hyvinvoinnin ehdoilla tuotettuja keho-mieli-henki yhteyttä tukevia palveluita ja tuotteita sekä toimialalle kohdennettuja tutkimus,-muotoilu ja markkinointipalveluita.