Tarinat

Filosofia ja arvot

Aistien ja monimuotoisen tiedon viisaus

Uskomme, että tietoon itsessään tulisi suhtautua laaja-alaisemmin ja ilmennämme omassa työssämme monimuotoisuutta.

Tietoa voidaan mitata ja arvioida monesta näkökulmasta. Todellisuus voi ilmetä mitattavin perustein, mutta lisäksi luovuuden, taiteiden ja aistien sekä henkisen,- että kehollisten kokemuksellisuuden kautta.

Yksisuuntaisen tiedon hyödyntämisen sijaan haluamme avata monimuotoisen tiedon käyttöönoton mahdollisuuksia omalla kasvupolulla.

Elämän rikkaus on vuorovaikutusta: Tieteen ja mystiikan, aistien ja kvantitatiivisen tiedon, loogisen päättelyn ja intuition sekä järjen ja tunteiden liitto.

Kestävä hyvinvointi

Kestävä hyvinvointi tarkoittaa meille laajempaa vastuuta. Sitoudumme tuotteissamme ja palveluissamme hyvään ja haluamme edistää henkilön hyvinvointia ja elämän tasapainon ja merkityksellisyyden kokemusta.

Haluamme osaltamme olla viemässä yhteiskuntaa ja maapalloa kestävään suuntaan. Toimimme harmoniassa ympäröivän luonnon ja kanssakulkijoidemme kanssa. Tuotamme hyödyllisiä, esteettisiä ja terveellisiä tuotteita sekä palveluita.

Teemme ekologisesti kestäviä ratkaisuja ja pyrimme läpinäkyvyyteen tuotantoketjussa. Myymme vastuullisia tuotteita, jotka ovat kotimaassa valmistettuja.

Yhteistyön voima

Merkityksellisyyden ja elämän harmonian kokeminen lähtee yksilöistä, yhteisöistä, organisaatioista. Jokaisessa meissä on jotain suuremoisen kaunista ja jokainen meistä on osa mielekkäämmän tulevaisuuden rakentamista

Uudenlainen yhteisöllisyys tekee tuloaan ja olemme osaltamme tarjoamassa vaikutusmahdollisuuksia. Luovuuden lähteessä, rikastavassa vuorovaikutuksessa on maaginen voima. Tarvitsemme toinen toisimme ja olemme yhdessä toisillemme enemmän

Minun hyvinvointini

Meidän arkemme on monimutkaistunut ja tarvitsemme tukea elämänhallintaan ja ratkaisuja, jotka edistävät sekä henkistä, että fyysistä hyvinvointia. Vahvempi keho-mieli-henki yhteys tarjoaa lisää elämänlaatua ja tunnetasapainoa edistäviä keinoja selvitä haasteiden keskellä.

Uskomme, että estetiikan lisääminen arkeen sekä luontoyhteyden hellivä vaikutus tuo merkityksellisyyttä arkeen ja edesauttaa meitä palamaan omaan keskukseemme.

Merkityksellinen elämä on myös subjektiivinen kokemus. Hyvinvoinnin tasapainon ympyrän elementit ovat meillä jokaisella eri painoarvoilla. Tarkastelemme kokonaisvaltaista hyvinvointia ja palautumista useasta eri aspektista: Liike, ravinto, lepo, aistit, henkisyys, ympäristö ja yhteisöllisyys.