Filosofia ja arvot

Neljän tähden tarina

Monimuotoisen tiedon viisaus

Uskomme, että tietoon itsessään tulisi suhtautua laaja-alaisemmin. Yksisuuntaisen tiedon hyödyntämisen sijaan haluamme avata monimuotoisen tiedon käyttöönoton mahdollisuuksia omalla kasvupolulla. Todellisuus voi ilmetä mitattavin perustein, mutta lisäksi luovuuden, taiteiden ja aistien sekä henkisen,- että kehollisten kokemuksellisuuden kautta. Elämän rikkaus on vuorovaikutusta: Tieteen ja mystiikan, aistien ja kvantitatiivisen tiedon, loogisen päättelyn ja intuition sekä järjen ja tunteiden liitto.

Kestävä hyvinvointi

Kestävä hyvinvointi tarkoittaa meille laajempaa vastuuta. Sitoudumme tuotteissamme ja palveluissamme hyvään ja haluamme edistää henkilön hyvinvointia ja elämän tasapainon ja merkityksellisyyden kokemusta. Haluamme osaltamme olla viemässä yhteiskuntaa ja maapalloa kestävään suuntaan. Toimimme harmoniassa ympäröivän luonnon ja kanssakulkijoidemme kanssa.  Tuotamme hyödyllisiä, esteettisiä ja terveellisiä tuotteita sekä palveluita.

Yhteistyön voima

Merkityksellisyyden ja elämän harmonian kokeminen lähtee yksilöistä, yhteisöistä, organisaatioista. Uudenlainen yhteisöllisyys tekee tuloaan ja olemme osaltamme tarjoamassa vaikutusmahdollisuuksia.  . Uskomme työelämän ihmisen aikakauteen ja inhimilliseen strategiaan. Yrityksillä, organisaatioilla ja yhteisöillä on kaikki edellytyksen ratkaista myös  yhteiskunnallisia haasteita tukemalla hyvinvoinnissa ja toimimalla vastuullisesti.  Digitalisaatio ja teknologia toimivat apureina uudessa ajassa. Luovuuden lähteessä, rikastavassa vuorovaikutuksessa on maaginen voima. Tarvitsemme toinen toisimme ja olemme yhdessä toisillemme enemmän.

Minun hyvinvointini

Meidän arkemme on monimutkaistunut ja tarvitsemme tukea elämänhallintaan ja ratkaisuja, jotka edistävät sekä henkistä, että fyysistä hyvinvointia. Vahvempi keho-mieli-henki yhteys tarjoaa lisää elämänlaatua ja tunnetasapainoa edistäviä keinoja selvitä haasteiden keskellä. Uskomme, että estetiikan lisääminen arkeen sekä luontoyhteyden hellivä vaikutus tuo merkityksellisyyttä arkeen ja edesauttaa meitä palamaan omaan keskukseemme.  Tarkastelemme kokonaisvaltaista hyvinvointia ja palautumista useasta eri aspektista: Liike, ravinto, lepo, aistit, henkisyys, ympäristö ja yhteisöllisyys.