Digihyvinvointia työhön -verkkokoulutus työyhteisöille (3 h)

790.00 

Taltuta digistressi ja kehitä työyhteisön hyvinvointia. Koulutuksessa opit ymmärtämään digihyvinvoinnin merkityksen osana kokonaisvaltaista työhyvinvointia, työyhteisön toimivuutta ja liiketoiminnan kannattavuutta/organisaation ydintehtävän tavoitteita.

Osasto:

Työyhteisön hyvinvointia ja työstä palautumista kehittävä verkkokoulutus auttaa ymmärtämään digihyvinvoinnin merkityksen osana kokonaisvaltaista työhyvinvointia, työyhteisön toimivuutta ja liiketoiminnan kannattavuutta/organisaation ydintehtävän tavoitteita. Koulutuksen jälkeen työyhteisössä

  • ymmärretään digihyvinvoinnin merkitys yksilön, työyhteisön ja liiketoiminnan/organisaation ydintehtävän näkökulmista
  • tunnistetaan digihyvinvoinnin merkitys osana kokonaisvaltaista työhyvinvointia
  • tunnistetaan digikuormituksen aiheuttamat haasteet työhyvinvoinnille
  • on valmiudet kehittää oman työyhteisön digihyvinvointia suunnitelmallisesti

Koulutuksen sisältö:

Digitaalisen hyvinvoinnin tuoreimpaan tutkimukseen perustuva sisältökokonaisuus auttaa työyhteisön jäsenet tunnistamaan ja arvioimaan digitaaliseen hyvinvointiin vaikuttavia toimintatapoja omassa työyhteisössään niin yksilön, yhteisön kuin liiketoiminnallisten/ydintehtävien tavoitteiden näkökulmista:

1) digitaalinen toimintaympäristö: tarkoituksenmukaisuus ja toimintaperiaatteet

2) digiviestintä organisaatiossa/työyhteisössä

3) työn ja vapaa-ajan rajat

4) digiosaaminen: tunnistaminen ja osaamisen kehittäminen

5) digistressi ja palautuminen & digimetatyön hallinta

Koulutus perustuu ihmiskeskeiseen digitalisaatioon ja sen jalkauttamiseen työyhteisöihin/organisaatioihin. Erilaisilla digiratkaisuilla ja -toiminnoilla pyritään sujuvoittamaan/tehostamaan työtä, mutta niiden vaikutukset ovat usein päinvastaiset: käytetyt järjestelmät eivät tue työntekoa, viestintä sakkaa, tarvittavaa osaamista ei tunnisteta tai sen ylläpitoon ei ole resursseja, rajoja työn ja vapaa-ajan välille on vaikea vetää, keskittymiskyky heikkenee, päätetyöskentely aiheuttaa fyysisiä haittoja. Syntyy digitaalista kuormitusta ja stressiä. Ajatellaan, että teknologian kanssa kaikki tämä ikään kuin kuuluu asiaan, mutta ei sen tarvitse kuulua. Ottamalla lähtökohdaksi työntekijän ja työyhteisön hyvinvointi ja yhteiset digipelisäännöt tehdään paremmin voivia työntekijöitä, toimivampia työyhteisöjä ja sujuvampaa työtä.

Kouluttajana toimii digikulttuurin asiantuntija, FT, Suvi-Sadetta Kaarakainen

Lisätietoja [email protected]tutkimustoimistosade.com

p. 045 133 5234

Vendor Information

  • No ratings found yet!
No product has been found!